Ystads Kiropraktor Klinik

Hos kiropraktorn

Undersökning 

Besöket hos en kiropraktor börjar med att du får berätta om dina besvär. I samtal ställer kiropraktorn kompletterande frågor som är nödvändiga för att komma fram till orsaken till besvären. En av kiropraktikens grundpelare är helhetssyn på människan och frågorna kan handla om specifika frågor kring besvären till din sjukdomshistoria, arbetssituation och fysiska aktivitetsnivå. Därefter utför kiropraktorn en undersökning som anpassas utifrån dig som patient och dina aktuella besvär.  

Utöver en grundlig undersökning av besvärsområdets rörlighet och funktion görs en ortopedisk och neurologisk undersökning som kan kompletteras med exempelvis mätning av ditt blodtryck. Även en funktionsanalys görs vanligen för att utvärdera din balans, muskelkontroll och förmåga att utföra vardagliga rörelser.  

Likt övriga vårdprofessioner för kiropraktorn journal och har tystnadsplikt. 

Diagnos 

Undersökningen ger kiropraktorn möjlighet att ställa en diagnos på dina besvär. Rätt diagnos är avgörande för att kunna ge rätt vård. Precis som en läkare använder sig kiropraktorer av ICD-10 diagnoskoder. När diagnosen är ställd blir du informerad om orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som föreligger. 

Behandling 

En kiropraktor behandlar främst besvär från kroppens muskler och leder. Du och din kiropraktor kommer tillsammans överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar.  

Kiropraktorer använder sig av ett flertal olika behandlingstekniker, av vilka de flesta är manuella. Manuell behandling betyder att kiropraktorn använder sina händer vid utförande. Ofta används så kallad spinal manipulation som är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att påverka en led och dess omliggande struktur så att den fungerar så väl som möjligt.  

En vanlig missuppfattning är att kiropraktik är detsamma som manipulationsbehandling. Även om kiropraktisk spinal manipulation vanligen används, så använder kiropraktorn också andra behandlingstekniker, såsom ledmobilisering, nervmobilisering, nålbehandling, stötvågsterapi, laser och funktionell neurologi. 

Behandlingen utgår från ditt behov och dina önskemål. Kiropraktorn kan även hjälpa dig med träningsrådgivning och övningar för att dina muskler och leder ska fungera så optimalt som möjligt. Även information om ergonomi och förhållningssätt till ditt besvär i din vardag är en del av behandlingen hos en kiropraktor. 

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den en kiropraktor utför, remitterar kiropraktorn dig vidare till rätt instans, exempelvis till din läkare på vårdcentralen eller röntgenenhet.