Ystads Kiropraktor Klinik

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.ystadskiropraktorklinik.se. Företaget har sitt säte i Ystad. Företagets postadress är Nils Ahlins Gata 1, 271 39 Ystad.

Ansvarig för dataskydd

Ystads Kiropraktor Klinik – Org. nr: 556662-0281, Henrik Højgaard.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kliniken

Personuppgifter samlas i vårt patientregister, journalsystem samt bokningssystem. Utöver de personuppgifter kunden själv anger i vårt frågeformulär, som delas ut till alla nya kunder, antecknas inga andra personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. De anteckningar som görs i journalen är för att dokumenterar kundens välmående – psykiskt och fysiskt, för att kunna ge den bästa förutsättningen för behandling.

Journalanteckningar tas bort om kunden ej besökt kliniken inom fem år.

Ystads Kiropraktor Klinik säljer ej personuppgifter vidare till tredje part, men kan överföra uppgifter till vårdenheter och försäkringsbolag vid förfrågan.

Online

Vi samlar inga personuppgifter på vår websida eller Facebooksida.

All mailkonversation som sker mellan våra receptionister och kund tas bort när konversationen är avklarad.

Skydd av personuppgifter

De steg kliniken tar för att hålla patienternas personuppgifter säkra är; antivirus program på alla datorer, säkerhetskopiering samt att journalsystemet ligger molnbaserat hos vår leverantör som i sin tur har egna säkerhetsåtgärder.

Det är endast våra anställda (kiropraktorer samt receptionister) som har tillgång till personuppgifter och information.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
Gäller ej journaler.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
Gäller ej journaler.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).


Du kan när som helst höra av dig om du har några funderingar kring dina personuppgifter.