Ystads Kiropraktor Klinik

Länkar

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation – LKR

Medlemmarna är legitimerade kiropraktorer med akademisk examen från ett professionsgodkänt lärosäte . LKR grundades 1936 och har sedan dess drivit medlemmarnas och professionens frågor.

ryggraden.se

Ryggraden.se strävar efter att tillhandahålla sammanfattad information om vår ryggrad och dess funktion. Vi ger dig även insyn i hur mycket ryggraden påverkar vårt dagliga liv och hur viktigt det är att ta hand om dess hälsa för att undvika ryggrelaterade åkommor.

The International Federation of Sports Chiropractic – FISC

International Federation of Sports Chiropractic (FICS) består av nationella sport kiropraktik råd (NCSC) över hela världen och enskilda medlemmar. FICS har anknytning till internationella organisationer inom kiropraktikyrket och idrottsvärlden.

The International Federation of Sports Chiropractic/Fédération Internationale de Chiropratique du Sport (FICS) is comprised of national chiropractic sports councils (NCSC) worldwide and individual members. FICS has affiliations with international organizations within the chiropractic profession and the world of sports.

World Federation of Chiropractic – WFC

World Federation of Chiropractic (WFC) är en global ideell organisation som finns för att stödja, bemyndiga, främja och främja kiropraktorer och kiropraktikyrket. Vi har nationella föreningsmedlemmar som representerar 88 länder i 7 världsregioner och som en icke-statlig organisation från Världshälsoorganisationen är vi engagerade i att stödja folkhälsoinitiativ och främja ryggradens hälsa och välbefinnande genom våra aktiviteter.

The World Federation of Chiropractic (WFC) is a global not-for-profit organisation that exists to support, empower, promote and advance chiropractors and the chiropractic profession. We have national association members representing 88 countries in 7 world regions and as an NGO of the World Health Organization we are committed to supporting public health initiatives and advancing spinal health and wellbeing through our activities.

European Chiropractors’ Union – ECU

ECU representerar de nationella sammanslutningarna av 23 europeiska länder, främjar hälsofördelarna med kiropraktik, höga utbildningsstandarder och spetskompetens i uppförande och praktik. ECU representerar också yrkesintressen på europeisk nivå och förespråkar att kiropraktik inkluderas i hälsopolitiken och hälsoprogrammen.

The ECU represents the national associations of 23 European nations, promoting the health benefits of chiropractic, high standards of education and excellence in conduct and practice. The ECU also represents the interests of the profession at a European level, advocating the inclusion of chiropractic within health policies and health programmes.